Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2023
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Złotoryja
27 kwietnia 2023 roku w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie zgodnie z Regulaminem Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Wybrano komisje mandatowo - wyborczą, uchwał i wniosków oraz przewodniczącą zebrania i protokolanta.
Ustępujący zarząd koła otrzymał jednogłośnie absolutorium , komisja rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do działalności zarządu koła.
Przystąpiono do wyboru nowych władz.
Wybrano do zarządu koła następujące osoby:
Elzbieta Mac - wiceprezes
Monika Smoszna Król - wiceprezes
Barbara Dudek- skarbnik
Małgorzata Łakoma - sekretarz
Irena Chabior - członek zarządu
Maria Lipińska - członek zarządu
Iwona Skowron - członek zarządu
Anna Fudali - członek zarządu
Władze Komisji Rewizyjnej :
Magdalena Piskorska Pieciukonis - przewodnicząca
Regina Lis - sekretarz
Jadwiga Kucharska - członek komisji
Gratulujemy nowym władzom koła i życzymy samych sukcesów w działalności na rzecz diabetyków i stowarzyszenia.
Dziękujemy za piękne kwiaty
Pracownia florystyczna Honci. Na Honorata Waleńska zawsze można liczyć