Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
20 kwietnia 2021

Konkurs Pandemia i JA

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi serdecznie zaprasza wszystkich diabetyków, ich rodziny oraz wszystkich fotografów amatorów do udziału w konkursie fotograficznym „ Pandemia i JA”.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi, konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja.

Celem konkursu jest ukazanie rzeczywistości związanej z aktualnymi wydarzeniami związanymi z pandemią Covid-19, uchwycenie na fotografii interesujących nas wydarzeń z życia, otaczającego nas świata, ludzi, przyrody, a także elementów z wykorzystaniem służących profilaktyce zdrowia, aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ukazanie, jaki wpływ na nas wywarła pandemia, co się w nas zmieniło, jak zmieniła się forma spędzania czasu wolnego, nasza aktywność, nasze zainteresowania, praca zdalna lub nauczanie zdalne. Nasze postrzeganie przyrody, natury, miasta, w którym mieszkamy.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Komisja konkursowa wybierze jedno zdjęcie. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020 i 2021, które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych

Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w terminie do dnia: 15 maja 2021 roku.

Czekamy na nadesłane przez Państwa zdjęcia wysłane pocztą elektroniczną na adres: psdzlotoryja@gmail.com

W temacie e-maila należy wpisać hasło: KONKURS.

W tym samym e-mailu należy podać dane osobowe uczestnika tj. imię i nazwisko, tytuł pracy, informacje gdzie i kiedy zostało zdjęcie zrobione, numer telefonu uczestnika, adres e-mail. Prace należy przesyłać indywidualnie. Uczestnictwo jednocześnie oznacza akceptację regulaminu i zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Do każdej przekazanej na konkurs fotografii w przypadku osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda w treści e-maila przez rodzica/prawnego opiekuna.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 roku.

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, której skład zostanie ustalony przez Organizatora oraz podany do wiadomości publicznej. Komisja konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

REGULAMIN ZNAJDUJĘ SIĘ PONIŻEJ:

https://drive.google.com/file/d/1dVtI4NCqoLY2ldgG9bnGG5v7gXkn_ymX/view?usp=sharing

Dane organizatora:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Oddział Rejonowy w Złotoryi, 

59-500 Złotoryja, plac Lotników Polskich 3a/1, tel. 534 301 199

Czytaj więcej o: Konkurs Pandemia i JA
Powiększ zdjęcie
17 czerwca 2019

IV Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków

Nad złotoryjskim zalewem 15 czerwca 2019 r odbyło się już IV Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków. Organizatorem było Koło Diabetyków w Złotoryi. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja Pana Roberta Pawłowskiego przy wsparciu Gminy Miejskiej w Złotoryi. Wśród gości zaproszonych nie mogło zabraknąć Pana Roberta Pawłowskiego Burmistrza Miasta Złotoryja, Pani Anny Śliwińskiej - prezes ZG PSD w Warszawie, Pana Andrzeja Baumana - prezesa Honorowego PSD, Pani Marii Filipowicz - kierownik Rejonowej Przychodni w Złotoryi, która w tym roku odchodzi na emeryturę, nie mogło zabraknąć podziękowań za 5 letnią współpracę oraz zaśpiewanego 100 lat, przedstawicieli Polskiego Bractwa Kopaczy Złota W płukaniu wzięli udział diabetycy i ich rodziny z różnych rejonów kraju min; Warszawy, Bydgoszczy, Jeleniej Góry, Dąbrowy Górniczej i okolic,( po raz drugi już w Złotoryi na płukaniu złota ), Legnicy, Świerzawy - Gminy, Podgórek, Lubiechowa, Wojcieszowa, Wilkowa, Zagrodna, Warty Bolesławieckiej, Iwin, Olszanicy, Chojnowa, Podgórzyna, i oczywiście Złotoryi, a także okolic. W tegorocznej imprezie uczestniczyło około 120 osób z kół PSD oraz zaproszonych gości. Co roku liczba uczestników się zwiększa. W trakcie spotkania przygotowano wiele atrakcji sportowych, oraz można było wykonać bezpłatnie pomiar cukru, który wykonywały pielęgniarki z Rejonowej Przychodni w Złotoryi, czy poddać się badaniu alkogogli i zobaczyć jak wygląda świat po zażyciu alkoholu, narkotyków, badanie przeprowadzone przez Panią z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Złotoryi. Przebadano ponad 100 osób, każda osoba, która się przebadała otrzymała upominek. Wszystkie osoby biorące udział w płukaniu, zanim przystąpiły do działania, przeszły pod okiem członków PBKZ małe szkolenie. W trakcie imprezy można było zobaczyć wnętrze wozu strażackiego, porozmawiać ze strażakami oraz na spragnionych wody czekała kurtyna wodna od strażaków. W tym roku oprócz zawodów w Płukaniu Złota, czy słynnego konkursu Rzut Piłką do Miski Płukacza o Puchar Wielkiego Mistrza PBKZ, zostały stworzone dodatkowe konkursy: 1 - szy ze znajomości miasta Złotoryja o Złotą Nagrodę Burmistrza Złotoryi oraz drugi z wiedzy o diabetyku o Złotą Nagrodę Prezesa ZG PSD. 

Czytaj więcej o: IV Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków
Powiększ zdjęcie
10 maja 2019

Walne zebranie w Złotoryi

9 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Złotoryjskim Kole Diabetyków. Zebranie odbyło się zgodnie z Regulaminem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.Została wybrana przewodnicząca zebrania Pani Anna Malik - wiceprezes oddziału rejonowego PSD, która prowadziła zebranie, a protokolantem Pani Maria Lipińska. Po powołaniu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która stwierdziła prawomocność Zebrania, Walne zebranie członków koła PSD w Złotoryi, przyjęło proponowany porządek obrad i zatwierdziło przedłożony regulamin prowadzenia obrad.

Czytaj więcej o: Walne zebranie w Złotoryi