POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Koło w Złotoryi

O danych osobowych

14 września 2016

Klauzula informacyjna
dla członków, pracowników i wolontariuszy
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Zarządu Głównego
oraz jego terenowych jednostek organizacyjnych

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa oraz jego Oddział/Koło terenowe, do którego Państwo się zapisali (zwane dalej łącznie „Stowarzyszeniem”).
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz w celu przesyłania Pani/Panu informacji o działaniach Stowarzyszenia.
  3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.